தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (2.10.2016,) ஞாயிற்றுக் கிழமை மஹ்ரிபிற் குப் பிறகு தமிழகத்தின் பல இடங்களில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 2.10.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிப் முதல் முஹர்ரம் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமாகிறது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

மேலும் அக்டோபர் 11மற்றும் 12ம் தேதி செவ்வாய் மற்றும் புதன் கிழமை ஆஷூரா நோன்பாகும்.

இவண்,
தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்,
மாநிலத் தலைமையகம்.