தனி நபர் தாவா – டவுண் கிளை

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் டவுண் கிளை சார்பாக
25-10-2015 அன்று 3 நபர்களை சந்தித்து தனி நபர் தாவா செய்யப்பட்டது.