தனி நபர் தாவா – கொளத்தூர் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் கொளத்தூர் கிளை சார்பாக
27:10:2015 அன்று காலை 10 மணி முதல் 3 மணி வரை விடு விடக சென்று 6 விடுகளில் தனி நபர் தாவா மற்றும் நோட்டிஸ் விநியோகம் நடைபெற்றது.