தனி நபர் தாவா – கள்ளகுறிச்சி கிளை

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் கள்ளகுறிச்சி கிளை சார்பாக
21.08.2015 அன்று மந்தைவெளி பகுதியில் தனி நபர் தாவா நடைபெற்றது.