தனி நபர் தாவா – ஆலங்குடி கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி கிளை சார்பில்
09-10-2015 அன்று மற்று மத சகோதரர் ஒருவருக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லி தனி நபர் தாவா செய்யப்பட்டுள்ளது.