தனி நபர் தாவா – ஆலங்குடி கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி கிளை சார்பில்
21-10-2015 அன்று தீன் முஹம்மது அவர்களுக்கு ஏகத்துவ கொள்கையை எடுத்து கூறி தனி நபர் தாவா செய்யப்பட்டுள்ளது.