தண்ணீர் பந்தல் – குளித்தலை கிளை

Image1732கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை கிளையில் கடந்த 10-05-2013 அன்று முதல் பொதுமக்களின் தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.