தண்ணீர் பந்தல் – ஆயபாடி கிளை

நாகை வடக்கு மாவட்டம்  ஆயபாடி கிளை சார்பாக கடந்த 07-05-2013 அன்று முதல் பொதுமக்களின் தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது….