“தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம்” மாவட்ட பொதுக்குழு – பட்டுக்கோட்டை