தக்கலை கிளை நோட்டிஸ் விநியோகம்

கடந்த 23.3.2012 அன்று குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளையில் நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.