தக்கலை கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக கடந்த 22-09-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது…………………