“டெனில் மூர்த்தி” என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் வழங்கி தஃவா – அதிராம்பட்டினம் கிளை