டிவிடி விநியோகம் விநியோகம் – காட்டூர் கிளை

கோவை மாவட்டம் காட்டூர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 28.09.2013 அன்று சைஃபுத்தீன் ரஷாதியின் பொய் பித்தலாட்டங்கள் என்ற தலைப்பில்  டிவிடி விநியோகம் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.