டிவிடி விநியோகம் – மேலவாலாடு கிளை

திருச்சிமாவட்டம் மேலவாலாடு கிளை சார்பில் கடந்த 28/09/13 அன்று  டிவிடி விநியோகம் செய்து  தஃவா செய்யப்பட்டது.