டிவிடி விநியோகம் – மேலவாலாடு கிளை

திருச்சிமாவட்டம் மேலவாலாடு கிைள சார்பில் கடந்த 28/09/13 அன்று டிவிடி மற்றும் நூல் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.