டிவிடி விநியோகம் – சிதம்பரம் கிளை

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் கிளை சார்பில் கடந்த 24.09.13 அன்று டிவிடி விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது.