டிவிடிக்கள் விநியோகம் – புருனை

IMG-20131018-WA0000புருனை மண்டலம் சார்பாக கடந்த 18-10-2013 அன்று தஃவா டிவிடிக்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.