டிவிடிகள் விநியோகம் –  S.V.காலனி கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் S.V.காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று  பிற சமய சகோதரர்களுக்கு இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்து  டிவிடிகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………..