டவுண் கிளை – மார்க்க விளக்க சொற்பொழிவு

நெல்லை கிழக்கு டவுண் கிளையில் 25.09.15 அன்று மஹ்ரிப் தொழுகைக்குபின் மார்க்க விளக்க சொற்பொழிவு நடைபெற்றது.