ஜெயபிரகாஷ் என்பவருக்கு நூல்கள் அன்பளிப்பு – பேர்ணாம்பட்

வேலூர் மாவட்டம் பேர்ணாம்பட் கிளையில் கடந்த 19-2-2012 அன்று ஜெயபிரகாஷ் என்ற சகோதரருக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.