ஜியாரத் ஓர் ஆய்வு 7-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 7-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே
தலைப்பு: ஜியாரத் ஓர் ஆய்வு (ஏகத்துவமும் எதிர் வாதமும்)
நேரம்: 50:37 min
அளவு: 57.91 MB

  • image7-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி