ஜாம்பஜார் கிளை தஃவா

தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக கடந்த 30-09-2013 அன்று தஃவா பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது…………….