ஜனாசாவின் சட்டங்கள் – காலேஜ் ரோடு கிளை பெண்கள் தர்பியா

திருப்பூர் மாவட்டம் காலேஜ் ரோடு கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2013 அன்று பெண்கள் தர்பியா  நடைபெற்றது. இதில் 
சகோதரி  சமீனா அவர்கள் “ஜனாசாவின் சட்டங்கள்” என்ற தலைப்பில் பயிற்சியளித்தார்கள்……………