“ஜனவரி 31 மாநாட்டிற்கு தயாராகுவோம்” தனி நபர் தஃவா – கடையநல்லூர் பஜார்கிளை