ஜனவரி 28 போராட்ட தர்பியாக் கூட்டம் – பூந்தமல்லி

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி கிளை சார்பாக கடந்த 27-12-2013 அன்று ஜனவரி 28 போராட்ட தர்பியாக் கூட்டம் நடைபெற்றது….