”ஜனவரி 28” தேனி மாவட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம்

தேனி மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 29.09.13 அன்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ஜனவரி 28 சிறைநிரப்பும் போரட்டம் குறித்து அலோசிக்கபட்டது