ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட குறித்து போஸ்ட்டர்கள் – அடியக்கம்கலம் கிளை

திருவாரூர் மாவட்டம்  அடியக்கம்கலம் கிளை சார்பாக  கடந்த 07-10-2013 அன்று ஜனவரி 28 சிறை செல்லும் போராட்டம் குறித்து போஸ்ட்டர்கள்  ஒட்டப்பட்டது……….. –