ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – நெல்லை பேட்டை கிளை

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2013 அன்று ஜனவரி 28 சிறை செல்லும் போராட்டம் குறித்து சுவர்  விளம்பரம் செய்யப்பட்டது ……….