ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – தி நகர் கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் தி நகர் கிளை சார்பாக  கடந்த 05-10-2013 அன்று ஜனவரி 28 போராட்டத்திற்குசுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது……………….