ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட ஸ்டிக்கர் – தரமணி கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 08-10-2013 அன்று ஜனவரி 28  சிறை நிரப்பும் போராட்டம் குறித்து ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டது………….