ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – தரமணி கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2013 அன்று ஜனவரி 28  சிறை நிரப்பும் போராட்டம் குறித்து சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது…………..