ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – நங்கநல்லூர்  கிளை

காஞ்சிமேற்கு மாவட்டம் நங்கநல்லூர்  கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்டத்திற்கான சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது…….