ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட குறித்து போஸ்ட்டர்கள் – திருவாரூர் மாவட்டம்

திருவாரூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 6-10-2013 அன்று ஜனவரி 28- சிறை செல்லும் போராட்டம் குறித்து போஸ்ட்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது…………