ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட பேனர்கள் – சிவகங்கை கிளை

சிவகங்கை மாவட்டம் சிவகங்கை கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று ஜனவரி 28  சிறை நிரப்பும் போராட்டம் குறித்து பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது……………..