ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – நல்லூர் கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் நல்லூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்டத்திற்கான சுவர் விளம்பரம்  செய்யப்பட்டது……………….