ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட பேனர்கள் – கோணுலாம்பள்ளம் கிளை

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்  கோணுலாம்பள்ளம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-10-2013 அன்று ஜனவரி 28  சிறை நிரப்பும் போராட்டம் குறித்து  பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது………….