ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – S.V.காலனி கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் S.V.காலனி கிளை சார்பில் கடந்த 03-10-2013 அன்று ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்டம் குறித்து சுவர் விளம்பரம்  செய்யப்பட்டது……………