ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – மைலாபூர் கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம்  மைலாபூர் கிளை சார்பாக கடந்த 02-10-2013 அன்று ஜனவரி 28 சிறை செல்லும் போராட்டம் குறித்து  சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது……..