ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – புளியங்குடி கிழக்கு பகுதி கிளை

நெல்லை மாவட்டம் புளியங்குடி கிழக்கு பகுதி கிளை சார்பாக கடந்த 04-10-2013 அன்று ஜனவரி 28  சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம்  செய்யப்பட்டது……………