ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட பேனர் விளம்பரம் – சமஸ்பிரான் கிளை

திருச்சி மாவட்டம் சமஸ்பிரான் கிளை சார்பாக கடந்த 26.09.13 அன்று ஜனவரி 28 சிறை செல்லும் போராட்டம் குறித்து ப்ளக்ஸ்பேனர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது……..