ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – பாலவாக்கம் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பாலவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 01-10-2013 அன்று ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்டம் குறித்து சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது…………….