ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் -அம்பத்தூர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 27.09.13 அன்று குறித்து விளம்பரம் செய்யப்பட்டது….