ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – திண்டிவனம் கிளை

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் திண்டிவனம் கிளையின் சார்பாக கடந்த 26.07.13  அன்று ஜனவரி 28 சிறைநிரப்பும் போராட்டம் குறித்து சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது……………. …