ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – ஏழுகிணறு கிளை

வடசென்னை ஏழுகிணறு கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-13 அன்று ஜனவரி 28 சிறைநிரப்பும் போராட்டம் குறித்து சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது……………. …