ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – நெற்குன்றம் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளை சார்பாக கடந்த 28-09-2013 அன்று ஜனவரி 28  சிறை நிரப்பும் போராட்டம் குறித்து சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது…..