ஜனவரி 28 சிறை நிரப்பும் போராட்ட சுவர் விளம்பரம் – அச்சன்புதூர் கிளை

நெல்லை மாவட்டம் அச்சன்புதூர் கிளை  சார்பாக கடந்த 26-09-2013 அன்று ஜனவரி 28 சிறைநிரப்பும் போராட்டம் குறித்து சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது……………….