ஜனவரி 27 போராட்டம்: தினமணி வேலூர் பதிப்பில் வெளியான பி.ஜே அவர்களின் பேட்டி

ஜனவரி 27 போராட்டம்: தினமணி வேலூர் பதிப்பில் டிசம்பர் 13 மற்றும் 14 ஆம் தேதியில்  வெளியான பி.ஜே அவர்களின் பேட்டி

(பெரிதாக பார்க்க படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்)