ஜனவரி 27 போராட்டம் – சன் நியூ வீடியோ

ஜனவரி 27 போராட்டம் – சன் நியூ வீடியோ

Download Video (Right Click Save Target As)

(இந்த வீடியோ சற்று தெளிவில்லாததால் Sun News வீடியோவை யாரேனும் பதிவு செய்து வைத்திருந்தால் இணையதளத்திற்கு அனுப்பவும்)