சோழபுரம் கிளை – துஆக்கள் மனன தர்பியா

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சோழபுரம் கிளையில் 11/10/2015 அன்று மாணவர்களுக்கு தர்பியா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் தாயீ முகம்மது ரஃபீக் அவர்கள மாணவர்களுக்கு துஆக்கள் மனன பயிற்சி அளித்தார். அன்றாடம் ஓத வேணடிய துஆக்களை மனனம் செய்விக்கும் பயிற்சி அளிக்கப் பட்டது