சோனாப்பூர் கிளை – வாராந்திர பயான்

துபை மண்டல சோனாப்பூர் கிளை சார்பாக 23.10.2015 அன்று நடைபெற்ற வாராந்திர பயானில் சகோ.அப்துல் ஹலீம் அவர்கள் “முஹ்ர்ரம் மாதத்தின் சிற்ப்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார்கள். இதில் அதிகமான சகோதரர்கள் கலந்துக்கொண்டனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்!